Alle categoriëen

Informatie

Word opslaan als PDF


Word-document opslaan als pdf
Sla een versie van een Word-document op als pdf. Het voordeel? De opmaak van het document blijft altijd ongewijzigd en iedereen kan pdf's openen.

Omzetten naar pdf
In Word is het eenvoudig om een document op te slaan als pdf. In deze tip bespreken we de stappen voor Word 2019, 2016, 2013 en 2010.

Opslaan in Word 2019

 • Klik in het Lint op het tabblad Bestand.
 • Klik op Opslaan als.
 • Klik op Bladeren en ga naar de map waarin u het bestand wilt opslaan.
 • Type achter 'Bestandsnaam' de naam die u het bestand wilt geven.
 • Klik achter 'Opslaan als' op het pijltje naar beneden en klik op PDF.

 • Klik op Opslaan.

 • Overigens werkt exporteren, zoals hieronder beschreven voor Word 2013 en 2016, ook in Word 2019.

Opslaan in Word 2013 en 2016

 • Klik linksboven in het Lint op het tabblad Bestand.
 • Klik op Exporteren.
 • Klik rechts op de knop PDF of XPS maken.
 • Ga naar de map waarin u het bestand wilt opslaan.
 • Typ achter 'Bestandsnaam' de naam die u het bestand wilt geven.
 • Laat het vinkje achter Bestand openen na publiceren staan als u de pdf meteen wilt bekijken. Haal anders het vinkje weg.
 • Klik op de knop Publiceren.

Van het Word-document is nu een pdf gemaakt.

Opslaan in Word 2010

 • Klik linksboven in het Lint op het tabblad Bestand.
 • Klik op Opslaan als.
 • Ga naar de map waarin u het bestand wilt opslaan.
 • Typ achter 'Bestandsnaam' de naam die u het bestand wilt geven.
 • Selecteer vervolgens achter de balk 'Opslaan als' de optie PDF.
 • Laat ook het vinkje achter 'Optimaliseren voor' op Standaard (online publiceren en afdrukken) staan.
 • Klik vervolgens op Opslaan.

Van het Word-document is nu een pdf gemaakt.